Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα; Δημιουργήστε καινούριο

Ρυθμίσεις

Ποιες εφαρμογές περιλαμβάνουν οι διάφορες σουίτες προϊόντων Autodesk Design;

  • Σύγκριση προϊόντων
  • Autodesk

21. 2. 2023

Με τόσες διαφορετικές εκδοχές και εκδόσεις, δεν είναι εύκολο να βρείτε ποιες συγκεκριμένες εφαρμογές υπάρχουν στις πολυάριθμες σχεδιαστικές σουίτες της Autodesk. Για αυτό σας έχουμε ετοιμάσει μερικούς εύχρηστους πίνακες με τις εφαρμογές που περιλαμβάνουν!

Σουίτες Autodesk Design – πίνακας γενικής παρουσίασης

Αυτός ο πίνακας δίνει μια βασική ιδέα των εφαρμογών που περιλαμβάνουν γενικά οι σουίτες Building Design, Product Design και Plant Design της Autodesk. Για μια αναλυτική λίστα όλων των εφαρμογών σε 5 διαφορετικές σουίτες Design πατήστε εδώ.

  Building
Design Suites
Product
Design Suites
Plant
Design Suites
Standard Premium Standard Premium Ultimate Standard Premium
AutoCAD
AutoCAD Architecture
AutoCAD Electrical
AutoCAD Mechanical
AutoCAD MEP
AutoCAD P&ID
AutoCAD Plant 3D
AutoCAD Raster Design
AutoCAD Structural Detailing1
Alias 2
Inventor
Inventor Professional
ReCap3
Revit 4
Showcase 5
SketchBook Designer6
Navisworks Simulate
Navisworks Manage
Vault Basic
3ds Max
3ds Max Design

1 Το Structural Detailing είναι διαθέσιμο μόνο μέχρι την έκδοση 2015
2Στις σουίτες Product Design εκδόσεις 2013-2016
3Το ReCap δεν είναι διαθέσιμο σε σουίτες παλαιότερες από την έκδοση 2014
4 Στις σουίτες Premium και Ultimate Plant Design το Revit είναι στην πραγματικότητα το Revit Structure
5 Στις σουίτες Product Design εκδόσεις 2013-2018
6 Το SketchBook Designer περιλαμβάνεται μόνο μέχρι την έκδοση 2014.

Σουίτες Autodesk Design – αναλυτικοί πίνακες

Αν θέλετε να συγκρίνετε πιο αναλυτικά τις εφαρμογές σε όλες τις σχεδιαστικές σουίτες Autodesk Design, σας έχουμε ετοιμάσει2 διαδραστικούς πίνακες: έναν όπου μπορείτε να κάνετε ταξινόμηση ανά εφαρμογή και έναν που μπορείτε να κάνετε ταξινόμηση ανά σουίτα.

Τα προγράμματα και σύνολα εργαλείων της Autodesk συνοπτικά

AutoCAD

Το AutoCAD χρησιμοποιείται ευρέως για δισδιάστατα τεχνικά σχέδια και για δημιουργία τρισδιάστατων σχεδίων. Είναι το βασικό πρόγραμμα της Autodesk για πολλούς επαγγελματίες στους κλάδους των κατασκευών, της παραγωγής και του σχεδιασμού, όπως αρχιτέκτονες, μηχανικούς, βιομηχανικούς σχεδιαστές και σχεδιαστές προϊόντων, μεταξύ άλλων. Οι παραπάνω εξειδικευμένοι επαγγελματίες το επιλέγουν για την ευελιξία και τη δυνατότητά του να δημιουργεί σχέδια, ηλεκτρικά κυκλώματα, υδραυλικά σχέδια, κατόψεις κτιρίων και πολλά ακόμα.

AutoCAD Architecture

Όπως υποδηλώνει το όνομά του, το AutoCAD Architecture, απευθύνεται ειδικά σε αρχιτέκτονες. Το διαισθητικό περιβάλλον του, τα εξειδικευμένα στοιχεία και πρότυπά του καθώς και οι ποικίλες επιλογές για την απεικόνιση μεταβολών, ζωνών και χώρων διευκολύνουν την αρχιτεκτονική σχεδίαση και τεκμηρίωση και βοηθούν τους επαγγελματίες του κλάδου να διαχειρίζονται τα έργα τους πιο αποτελεσματικά.

AutoCAD MEP

Το AutoCAD MEP (ηλεκτρομηχανολογικά και υδραυλικά) ειδικεύεται στην παροχή των απαραίτητων αντικειμένων, χώρων εργασίας, προτύπων επιπέδων και διαχειριστών στοιχείων και συστημάτων για την ευχερή σχεδίαση και τεκμηρίωση συστημάτων κτιρίων, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων HVAC (θέρμανσης, εξαερισμού και κλιματισμού). Επιπλέον, η παρακολούθηση όλων των συστημάτων καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής της κατασκευής του κτηρίου καθίσταται εύκολη χάρη στην ενσωματωμένη διαχείριση των εκδόσεων των σχεδίων.

AutoCAD Mechanical

Το AutoCAD Mechanical είναι ένα σύνολο εργαλείων σχεδιασμού που εστιάζει στις ιδιαιτερότητες του κλάδου της μεταποίησης. Περιλαμβάνει βιβλιοθήκες τυποποιημένων εξαρτημάτων, εργαλεία για την αυτοματοποίηση κοινών εργασιών μηχανολογικού σχεδιασμού CAD καθώς και λειτουργίες για την απλοποίηση των διαδικασιών μηχανολογικού σχεδιασμού.

AutoCAD Electrical

Το AutoCAD Electrical είναι το κατάλληλο εργαλείο για τον σχεδιασμό συστημάτων ηλεκτρικού ελέγχου χάρη στην αυτοματοποίηση συνηθισμένων αλλά χρονοβόρων εργασιών, όπως η αρίθμηση καλωδίων και η σήμανση εξαρτημάτων καθώς και η δημιουργία αναφορών. Η παραγωγικότητα στη σχεδίαση διευκολύνεται ακόμα περισσότερο από την πλούσια βιβλιοθήκη ηλεκτρικών συμβόλων που περιλαμβάνεται σε αυτό το προϊόν.

AutoCAD P&ID

Το AutoCAD P&ID επιτρέπει στους σχεδιαστές μονάδων μεταποίησης να βελτιώσουν ριζικά την παραγωγικότητά τους σε σχέση με αυτό που κάποτε ήταν μια μακρά και χρονοβόρα διαδικασία. Χρησιμοποιείται για τη δημιουργία, την τροποποίηση και τη διαχείριση σχηματικών διαγραμμάτων σωληνώσεων και οργάνων ενώ παρέχει χρήσιμα εργαλεία για την αυτοματοποίηση και την απλοποίηση διαφόρων πτυχών των ροών εργασίας P&ID.

AutoCAD Plant 3D

Το AutoCAD Plant 3D είναι ένα σύνολο εργαλείων που στοχεύει στην επιτάχυνση και την αυτοματοποίηση της σχεδίασης και μοντελοποίησης P&ID σε τρεις διαστάσεις και επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργούν ισομετρικά σχέδια απευθείας από το τρισδιάστατο μοντέλο μαζί με ειδικά πρότυπα του κλάδου για τον σχεδιασμό βιομηχανικών εγκαταστάσεων.

AutoCAD Raster Design

Το AutoCAD Raster Design επιτρέπει στους αρχιτέκτονες και στους σχεδιαστές να καθαρίζουν, να επεξεργάζονται και να βελτιώνουν με εύκολο τρόπο σαρωμένα σχέδια και κατόψεις σε ένα οικείο περιβάλλον AutoCAD, χάρη στα ισχυρά εργαλεία επεξεργασίας raster και μετατροπής από raster σε vector.

AutoCAD Structural Detailing

Σκοπός του AutoCAD Structural Detailing είναι να βοηθήσει τους πολιτικούς μηχανικούς να δημιουργήσουν λεπτομέρειες από χάλυβα και οπλισμένο σκυρόδεμα και να τις προσαρμόσουν στους τοπικούς οικοδομικούς κανονισμούς, ενώ η αμφίπλευρη σύνδεσή του για την ανταλλαγή δεδομένων με τις εφαρμογές Robot Structural Analysis και Revit Structure διασφαλίζει μια ομαλή και αποτελεσματική ροή εργασιών του έργου.

Alias

Το Autodesk Alias, γνωστό επίσης ως Alias StudioTools, AliasStudio και Alias Design, είναι ένα λογισμικό βιομηχανικού σχεδιασμού που παρέχει εργαλεία για σκίτσο, μοντελοποίηση ιδεών, επιφανειακή σχεδίαση και διάφορα εργαλεία οπτικοποίησης για τον σχεδιασμό προϊόντων, βιομηχανικών προϊόντων και αυτοκινήτων.

Inventor και Inventor Professional

Το Autodesk Inventor είναι ένα λογισμικό CAD ειδικά για τον βιομηχανικό και μηχανολογικό σχεδιασμό, το οποίο επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργούν, να προσομοιώνουν και να οπτικοποιούν τρισδιάστατα σχέδια προϊόντων με μηχανολογικά εργαλεία επαγγελματικού επιπέδου, να εργάζονται εντός καθορισμένων προτύπων και παραμέτρων καθώς και να συντάσσουν συνοδευτική τεκμηρίωση για το τελικό έργο.

Το Navisworks Simulate είναι λογισμικό ελέγχου έργων που επιτρέπει σε μηχανικούς, αρχιτέκτονες και κατασκευαστές να εξετάζουν ολοκληρωμένα μοντέλα και δεδομένα με τους ενδιαφερόμενους, προκειμένου να αποκτήσουν καλύτερο έλεγχο επί των αποτελεσμάτων των έργων τους. Το Navisworks Manage διευρύνει τις δυνατότητες του Navisworks Simulate με εργαλεία όπως το Clash Detective που βελτιώνουν περαιτέρω την παρακολούθηση του έργου.

ReCap

Το Autodesk ReCap (από το «Reality Capture», δηλαδή αποτύπωση πραγματικότητας) είναι ένα λογισμικό για την επεξεργασία εγγενών cloud σημείων από σαρώσεις λέιζερ, το οποίο χρησιμοποιείται από αρχιτέκτονες και μηχανικούς για την τοπογράφηση, τον σχεδιασμό, την κατασκευή και την ανακαίνιση έργων υποδομής και κτηριακών έργων.

Revit

Το Autodesk Revit είναι ένα λογισμικό μοντελοποίησης κτηριακών δεδομένων (BIM) που προσφέρει μια πολυεπιστημονική και συνεργατική προσέγγιση σε σχεδιαστικά και κατασκευαστικά έργα. Με όλα τα ισχυρά χαρακτηριστικά για αρχιτεκτονική, ηλεκτρομηχανολογικά, υδραυλικά καθώς και δομικής τεχνικής ενοποιημένα σε ένα και μοναδικό περιβάλλον εργασίας, το Revit χρησιμεύει ως ένα χρήσιμο εργαλείο ώστε οι ομάδες έργων να συνεργάζονται και να επιτυγχάνουν καλύτερα αποτελέσματα.

Showcase

Το Autodesk Showcase είναι ένα λογισμικό οπτικοποίησης σχεδιασμού για αρχιτέκτονες και σχεδιαστές που ανταποκρίνεται στις ανάγκες παρουσίασης έργων. Προσφέρει εργαλεία για την επίδειξη, την αξιολόγηση και τη σύγκριση των αισθητικών χαρακτηριστικών των τρισδιάστατων μοντέλων και των εναλλακτικών εκδοχών τους.

SketchBook

Το SketchBook, γνωστό επίσης ως SketchBook Designer ή SketchBook Pro, είναι ένα λογισμικό της Autodesk που επιτρέπει την ψηφιοποίηση της διαδικασίας παραγωγής ιδεών, την τεκμηρίωση του πρώιμου σταδίου του σχεδιασμού προϊόντων και την εύκολη κοινοποίησή τους σε άλλα τμήματα. Χρησιμοποιείται συνήθως για σκίτσα ιδεών, παρουσίαση διαφορετικών χρωματικών παραλλαγών και γενικά για την καταγραφή ιδεών.

Vault

Το Autodesk Vault είναι ένα εργαλείο διαχείρισης δεδομένων προϊόντος (PDM) που ενσωματώνεται σε διάφορα προϊόντα της Autodesk (π.χ. AutoCAD Mechanical, AutoCAD Electrical, Revit και Civil 3D). Βοηθά τις σχεδιαστικές ομάδες να παρακολουθούν τη ροή εργασιών και να διατηρούν τον έλεγχο εκδόσεων σε περιβάλλοντα πολλαπλών χρηστών για περαιτέρω βελτίωση της παραγωγικότητας.

3ds Max & 3ds Max Design

Το Autodesk 3ds Max, που παλιότερα ήταν γνωστό ως 3D Studio και 3D Studio Max, είναι ένα επαγγελματικό πρόγραμμα τρισδιάστατων γραφικών υπολογιστή για οπτικοποίηση σχεδιασμού, παιχνίδια και τρισδιάστατη κινούμενη εικόνα. Οι κύριοι χρήστες του είναι ειδικοί της βιομηχανίας της ψυχαγωγίας αλλά το βρίσκουμε επίσης στο οπλοστάσιο των σχεδιαστών CAD και των αρχιτεκτόνων.

Έχετε ερωτήσεις σχετικά με το λογισμικό της Autodesk και την αδειοδότησή του; Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν συμβουλευτική συνεδρία!

Η επιλογή σας προστέθηκε στο καλάθι